MOHOSZ

Védett halfajok

A halászati-horgászati törvény és végrehajtási rendeletei fokozott szigorral védik a Magyarországon honos és állományukban veszélyeztetett halfajokat.

A 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet szól részletesen a nem horgászható halfajokról és azok állományáról. A rendelet kimondja:

1.§

(1) A halászati vízterületeken a mellékletben felsorolt halfajok és víziállatok egyedének halászati vagy horgász eszközzel történő fogása egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt fajok valamennyi egyedfejlődési alakjára vonatkozik.

(2) A mellékletben felsorolt védett faj véletlenül kifogott egyedét – a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt átvágva – haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére. Amennyiben a zsákmányban a védett faj egyede ismételten kifogásra kerül a halászati (horgászati) tevékenységet azonnal be kell szüntetni.

A hazai védett fajok listája és eszmei értéke:

Halfaj Latin név Eszmei érték
Állas küsz Chalcalburnus chalcoides – 10.000 Ft
Botos kölönte Cottus gobio – 10.000 Ft
Cifra kölönte Cottus poecilopus – 10.000 Ft
Dunai nagyhering Caspialosa kessleri – 2.000 Ft
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus – 50.000 Ft
Fenékjáró küllő Gobio gibio – 2.000 Ft
Fürge cselle Phoxinus phoxinus – 2.000 Ft
Gyöngyös koncér Rutilus frisii – 2.000 Ft
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus – 10.000 Ft
Homoki küllő Gobio kessleri – 10.000 Ft
Kövicsík Noemacheilus barbatulus – 2.000 Ft
Kurta baing Leucaspius delineatus – 2.000 Ft
Leánykoncér Rutilis pigus – 10.000 Ft
Pénzes pér Thymallus thymallus – 10.000 Ft
Réti csík Misgurnus fossilis – 2.000 Ft
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetze – 10.000 Ft
Sima tok Acipenser nudiventris – 10.000 Ft
Sőregtok Acipenser stellatus – 10.000 Ft
Sujtásos küsz Albunoides bipunctatus – 2.000 Ft
Széles durbincs Gymnocephalus balon – 2.000 Ft
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus – 2.000 Ft
Törpecsík Sabanajewia aurata – 2.000 Ft
Vágócsík Cobitis teania – 2.000 Ft
Vágótok Acipenser gueldenstaedti – 10.000 Ft
Vaskos csabak Leuciscus souffia – 10.000 Ft
Viza Huso huso – 10.000 Ft

Védett a hüllők, kétéltűek (békák) valamennyi faja is.

Fokozottan védett fajok:

Halfaj Latin név Eszmei érték
Dunai ingola Eudontomyzon mariae – 100.000 Ft
Tiszai ingola Eudontomyzon danford – 250.000 Ft
Dunai galóca Hucho hucho – 100.000 Ft
Lápi póc Umbra krameri – 100.000 Ft
Magyar bucó Zingel zingel – 100.000 Ft
Német bucó Zingel streber – 100.000 Ft
Petényi (magyar) márna Barbus meridionalis  (peloponnesius) – 100.000 Ft

13/2001. (V.9.) KÖM rendelet 2002. január 1-én lépett hatályba és több halfajt helyezett védelem alá, ezeket is tartalmazza a fenti lista.

Hazánkban a természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok száma : 34 , így a hazai természetes vizekben élő közel 80 halfaj mintegy 30 %-a védett. A védett halfajok listáján többnyire olyan fajok is szerepelnek, amelyek elterjedési területének határa Magyarország emiatt csak kis számban, vagy csak alkalomszerűen fordulnak elő egyes vizeinkben (dunai ingola, pontokaszpikus géb félék).

Forrás és részletek: mohosz.hu