MOHOSZ

Tilalmak és méretkorlátok

A 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet alapján a halfajok tilalmi ideje a következő :

Halfaj Tilalmi időszak
Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) október 01. – december 31.
Csuka (Esox lucius) február 15. – március 31.
Balin (Aspius aspius) március 01. – április 30.
Fogassüllő (Stizostedion lucioperca) március 01. – április 30.
Kősüllő (Stizostedion volgense) március 01. – május 31.
Kecsege (Acipenser ruthenus) március 01. – május 31.
Ponty (Cyprinus carpio) május 02. – június 15.
Jászkeszeg (Leuciscus idus) május 02. – június 15.
Paduc (Chondrostoma nasus) május 02. – június 15.
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) május 02. – június 15.
Márna (Barbus barbus) május 02. – június 15.
Harcsa 80 cm alatti példány (Silurus glanis) május 02. – június 15.


A rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

a tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra, vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra, vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

A halászati-horgászati törvény 39. § (1) bekezdése előírása szerint:
Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a halászati hatóság – természeti vagy védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával –

  1. a) az előírt halászati tilalmi időt – legfeljebb tizenöt nappal – meghosszabbíthatja;
  2. b) korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több halfaj halászását, horgászását;
  3. c) az előírt halászati tilalmi időt – legfeljebb tizenöt nappal – megrövidítheti,

A törvény 40. §-ban rögzítettek szerint:
Fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb hal vagy más víziállat fogása esetén a halat, illetve a víziállatot a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.

Egyes halfajok és rákok halászati vízterületről kifogható legkisebb mérete:

Halfaj Latin név Méret
 Kősüllő Stizostedion volgense 20 cm
Menyhal Lota lota 20 cm
 Sebes pisztráng Salmo trutta m. fario 22 cm
Szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss 22 cm
Ponty Cyprinus carpio 30 cm
Fogassüllő Stizostedion lucioperca 30 cm
Pisztrángsügér Micropterus salmoides 30 cm
Márna Barbus barbus 40 cm
Amur Ctenopharyngodon idella 40 cm
Balin Aspius aspius 40 cm
Csuka Esox lucius 40 cm
Kecsege Acipenser ruthenus 45 cm
Harcsa Silurus glanis 50 cm

 

A halászati-horgászati törvény meghatározóan rögzíti az egyes halfajok tilalmi idejét és méretkorlátozását.

A hazai vízterületek hasznosítóinak az előírásokat mindenkor be kell tartaniuk.

Bizonyos esetekben a szakmai indokok, megfigyelések és tudományos vizsgálatok eredményei azt mutatják, az adott víz esetében a törvényi előírástól valamelyest eltérő tilalmi, vagy méretkorlátozási előírásra lenne szükség.

Ilyen esetben a törvényben biztosított lehetőség szerint a víz hasznosítója megfelelő szakértői véleménnyel alátámasztott, indokolt kérelemmel fordulhat a halászati hatósághoz.

A törvényi előírástól valamelyest eltérő szabályozást, meghatározott időtartamra (egy évre, vagy rövidebb időszakokra) a halászati hatóság határozata szerint lehet alkalmazni az adott vízterületen.

A vízhasznosítók egy része él ezzel ezzel a lehetőséggel és esetek egy részében egy adott halfaj fogási tilalmi ideje alól felmentést kaphatnak legfeljebb egy évre.

A tilalomi idővel védett halfajok ívási tevékenységének korai befejeztével, azt megfigyelésekkel, vizsgálatokkal alátámasztva a tilalmi idő lerövidítését kezdeményezhetik a halászati hatóságnál.

A halászati hatóság jóváhagyása, határozata alapján a telepített halállományok védelme érdekében helyi, időszakos egy halfajra, vagy teljes halállományra vonatkozó fogási, horgászati tilalmak is elrendelésre kerülhetnek.

Forrás: mohosz.hu